Jer svake noći želim
Instrra 05 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Mrziš oktobar

Oktobar

jesen me podseća

na ljubičasto voće

i prazne ruke

mrziš oktobar

tad često zaboravljaš stvari

na primer

kako da me zagrliš

da mi naprsnu rebra

puštam druge

da se nadvikuju

oko moje glave

jer svake noći želim

da me stežu

kao sanjive

gladne

zmije

golubovi

izmrvio sam te

kao hleb za golubove

zarivaš se u stopala

svaki put kad

se vratim kući.

Oceni 5