Moja trka sa haljinom još uvek traje
Simborr 02 S

Photo: deanimaverbum.weebly.com

Muzej

Postoje tanjiri, ali nema apetita.

Postoje burme, ali nema uzajamnosti

već najmanje trista godina.

 

Postoji lepeza – gde je rumenilo?

Postoje mačevi – gde je gnev?

Ni lauta da zabruji u sivom trenu.

 

Zbog nedostatka večnosti nagomilano je

deset hiljada starih predmeta.

Ubuđali čuvar slatko drema

obesivši brke nad vitrinom.

 

Metali, glina, ptičje pero

tiho trijumfuju u vremenu.

Kikoće se samo igla smešljivice iz Egipta.

 

Kruna je iščetkala glavu.

Ruka se izgubila s rukavicom.

Desna cipela pobedila je nogu.

 

Što se mene tiče, živim, molim da mi se veruje.

Moja trka sa haljinom još uvek traje.

A kako je ona uporna!

A kako bi htela da me nadživi!

*Preveo s poljskog Petar Vujičić

Oceni 5