Istorija alkoholizma
Vnne1

Photo: Atlas Obscura

Najstarije vino na svetu

Vino ima dugačku i bogati istoriju, koja se razvijala paralelno sa istorijom čovečanstva, a počela je pre nego što je bilo moguće ostaviti pisane tragove koji bi mogli da posvedoče o tome da je čovekova afera sa ovim pićem prastara. U okviru jedne teorije se spekuliše o tome da je fermentacija alkohola počela još 10 do 8 hiljada godina pre nove ere, a zahvaljujući prelasku sa nomadskog na nešto mirniji način života. Kada su počeli da duže borave na jednom mestu, ljudi su verovatno osetili i potrebu za promenom svesti, te su vremenom počeli da uzgajaju biljke koje su dovele do proizvodnje vina.

Iako nema tragova o samim počecima čovekovog odnosa sa alkoholom, neki ostaci potiču iz daleke prošlosti, te je jedan od njih i najstarija neotvorena boca vina, poznatija kao Römerwein ili Speyer boca. Eksperti tvrde da je ovo piće staro bar 1.650 godina, što znači da je nastalo negde u četvrtom veku nove ere, a između 325. i 359. godine. Boca zapremine 1,5 litara otkrivena je u grobnici jednog rimskog plemića, a u današnjoj Nemačkoj.

Stručnjaci još uvek ne znaju kakvog je ukusa ili mirisa vino iz ovog perioda, budući da je boca još uvek zapečaćena zatvaračem od voska i maslinovog ulja, jer bi tečnost u dodiru sa vazduhom verovatno pretrpela velike promene. Prastaro vino danas je deo postavke u muzeju Palatinate u gradu Speyer u Nemačkoj, a o boci vodi računa samo jedan zaposleni, budući da su ostali uplašeni da bi mogli da je oštete.

Oceni 5