Poslednji intervju sa Stanislavom Vinaverom
Aavinav 02 S

Photo: kupindoslike.com

Naša klasična literatura stvorena je između dva rata

Da je najviše napadan književnik u Beogradu, može se reći i bez ikakvog ograđivanja. Takođe, i da je čovek o kome se u našoj javnosti govori dijametralno suprotno. Apsolutno negiran sa jedne, apsolutno primljen sa druge strane. Ali hteli ne hteli, morate da priznate da je Stanislav Vinaver jedna od najoriginalnijih, najinteresantnijih i, što je veoma retko, najdoslednijih literarnih figura ne samo u periodu između dva rata, nego i sada.

Toliko se mnogo govori i piše o njemu. A tako se, u stvari, malo zna o tom čoveku. Naročito u širokoj čitalačkoj publici, koja je upoznata samo sa onim što se pojavi na stranicama naših listova i časopisa i sa čime je upoznaju izdavačka preduzeća. Zato će ovo biti pokušaj, u svakom slučaju polovičan, ali ipak pokušaj da saznate nešto o njemu i o njegovom životnom delu, i vi koji smatrate da je on čovek koji najbolje zna srpski jezik, kao i vi kojima su njegove smele novine tuđe, nerazumljive i za koje ste, možda, suviše brzo skloni da ocenite kao ekstravagantni eksperimenat.

Mala kuća sa baštom u mirnoj ulici ispod pijace Stari đeram, soba u kojoj dominira pisaći sto pretrpan rukopisima, orman sa knjigama i jedna velika stolica za ljuljanje. Vinaver je momentano zadubljen u jednu knjigu. I da sam počela rečima kojima je otpočeo ovaj naš razgovor (ovo nije bio intervju u običnom smislu reči), vama, pošto ga ne poznajete kao čoveka, nikada ne bi palo na pamet da to govori on kao književnik.
- Tako se mučim sa ovim predgovorom. Ne znam kako ću ga napisati. Neki put mi se čini da je nemoguće reći nešto novo. Ovo je prevod Bore Glišića Prustovog romana U senci rascvetanih devojaka. Ja izvanredno cenim kod Prusta iznijansirana treperenja koja precizno karakterišu svaku njegovu ličnost. Čitao sam ga celog nekoliko puta, ali sada, kada treba da napišem...

Nije mali broj dana kako on radi na ovom predgovoru. I idućeg dana kada sam došla (naš razgovor je trajao cela dva prepodneva), on je bio zamišljen nad njim. Ovaj detalj mi je mnogo pomogao da razumem glavne crte njegovog odnosa prema onome što radi, mnogo toga o čemu je govorio. Ali najbolje - neka govori on sam. Istini za volju, veoma mali broj ranije pripremljenih pitanja iz moje beležnice bio je postavljen. Neobično je teško od Vinavera tražiti banalne odgovore na: šta ste prvo napisali, koje pisce cenite i slično, po ovom šablonu.

DVE VELIKE STRASTI – MATEMATIKA I KLAVIR

– Obožavao sam muziku i matematiku, jer sam tu nalazio krajnji smisao života. Činilo mi se neobično važno da potpuno svladam matematiku. Za muziku sam mislio da predstavlja krajnu čuvstvitelnu granicu. Svirao sam klavir i važio za vunderkinda. Mislio sam samo na te dve stvari. Književnost mi nije izgledala velika stvar. Bio sam zaljubljen u srž, hteo sam da uđem u istinu, a poezija mi je izgledala zaobilazna...

... ZATIM FILOZOFIJA

– Bio sam srećan kada sam došao u Pariz da upadnem u kolo najvećih pedagoga. Studirao sam i završio čistu matematiku, filozofiju i klavir. U muzici sam imao Vandu Landovsku, u matematici Poenkarea. Onda se pojavio Bergson koji je na mene imao ogroman uticaj. On je slomio determinizam, napravio celu modernu literaturu u Francuskoj, pokazao piscima da treba da siđu u dno čoveka. Nešto kao što je uradio i Prust. Tada sam počeo pomalo da se zanimam književnošću i želeo sam da, ako ikada nešto napišem, to bude kao ono što je napisao Prust. Da uđem u beskrajnu prefinjenost koju poseduje i najprimitivniji čovek. A za to je bilo važno, Bergson nam je na to skrenuo vidovitu pažnju – znati jezik.

NAŠ JEZIK JE BIO JEZIK ŽABA, ZRIKAVACA I FRULE

– Imali smo dve kuće, u jednoj je bila očeva ordinacija i ja. Noću sam otvarao prozor, strašno sam voleo da slušam žabe, tu tešku melanholiju njihovog kreketanja. Jedna od druge se razlikuju za osminu tona. U početku kada ih slušate to je samo jedan ogroman hor, kasnije osetite te osminske intervale. Proputovao sam ceo svet, a samo sam jedanput čuo nešto veće. To su cvrčci. Na Zvezdari ima jedan zid iznad Dunava, tamo ih ima leti sigurno preko pet stotina hiljada. Skoro svaki dan odlazim da ih slušam. U početku sam razlikovao oko pedeset zvukova, sada razazanjem pet do šest hiljada tonova u tom koncertu. Muzika cvrčaka je muzika malih intervalskih raspona. Kao muzika srpskog jezika. Naš jezik je bio kao žabe, cvrčci i frula.

Za mene je celog života bio najveći problem – kako ući u suštinu melodijskog u srpskom jeziku, a zatim kako iz nje izaći. Jer mi moramo da izađemo iz malih raspona. Da bismo iz jedne etape prešli u drugu, moramo da se otrgnemo od muzike u kojoj se nalazimo. Kod nas postoji sasvim mali broj pisaca kojima je uspelo. Ja sam u srpskom osetio frulu, pokušao sam da dam rečenice sa zrikavcima, žabama i frulom. Trudio sam se da nađem početak srpskog jezika koji je hromatičan.

Reči nisu ništa – melodija je sve. Kad kažete, recimo: Sve, sve, ali zanat. Ideja nam jasnija biti ne može, a mogli ste da za istu stvar upotrebite grdne reči da bi objasnili. Zato u stihiju našeg jezika. Da onda budemo sposobni sam ja smatrao da treba strahovito da poniremo ne samo da shvatimo, nego i da se izrazimo.

ISKORISTITI ONO ŠTO IMAMO I IĆI DALJE

– Mi imamo epopeju kojoj nema ravne, ona je prepuna događaja, detalja, to je preopširan život. Mi je imamo, a najvažnije je nešto imati. Ona nam daje buntovni stav. Za dalje mora se izgarati. Epopeja je korisna da u njoj izgorimo, a ne tinjamo. Smatram da je moderan samo onaj koji je razumeo staro, pa umeo da ga odbaci. Ako staro ne možete da odbacite onda padate u ponavljanje. A zadatak je pesnika da traže, misle i gore. Bez kompromisa. Svi kompromisi u tom pravcu mi izgledaju kobna literarna politika. Literatura mora da odbaci sve što je mrtvo. Napred se ide samo sa velikom literaturom koja je do kraja verna sebi.

Već ranije sam primetio da se jezik u Beogradu izvanredno razvio. Beograd kao centar naše svesti je izbacio najveći broj dužina, okrunio veći broj akcenata, napravio druge melodije, našao rečenički akcenat. To je jezik budućnosti. Sada mi to ne priznaju, zbog toga upadam u mnoge diskusije naročito sa stručnjacima – filozofima koji su na kobnom arhaičnom putu. Drže se nekog teturavog jezika koji smo prevazišli. Mislim da sam ja sa svojim prevodima kojima sam hteo da predam suštinu jednog pisca, dao lekciju svim prevodiocima, koji su hteli ne hteli morali da pođu zamnom.

Naš narod je pri govoru vezivao u malom rasponu. Dok su drugi narodi otišli u dramu, naš jezik je još uvek bio u epopeji. A sada moramo da se otrgnemo od nje. Kod naših pisaca nisam našao dovoljno smisla za taj iznijansirani jezik u čijoj smo stihiji živeli. Belić i drugi insistiraju na teškom akcentu, a kod nas je lelujanje akcenta užasno fino. Mi od našeg izrazitog jezika moramo da napravimo još izrazitiji jezik, a ne da ga seckamo satarom i udaramo po njemu maljem. To je za mene celog života bio problem muzike. Nemačka je imala Getea, Helderlina, Francuska Rasina – pesnike koji su uspeli da fiksiraju izvesne rečenice kao osnovne formule za svoj narod, koji njima i sada može da se izrazi kada voli, strepi, preza, plaši se, divi. Stalno zastupam svoju tezu, koja je uglavnom osporavana, da naše pozorište treba da usvaja suštinu beogradskog govornog jezika, tj. da se ne drži klasičnih akcenata i da nađe, izvaja jasniju, izrazitiju rečenicu sa manje akcenata i bez preterane patetike u duhu Stanislavskog, tj. da rečenica bude preglednija i dramskija.

PRIRODA JE NAJDEKADENTNIJA STVAR NA SVETU

– Počeo sam da pišem vrlo rano, po đačkim družinama. Odmah su me proglasili za dekadentnog, samo se ja te dekadencije nisam stideo. Ona mi je izgledala mnogo bliže stvarnosti. Uvek će biti povika na one koji obožavaju finiji život. Nema kraja prefinjenostima prirode. Sa tačke gledišta onih koji nas kritikuju, priroda je dekadentnija od svega ostaloga. Zar se može zamisliti veća prefinjenost nego što je atom u kome postoje čestice, koje žive samo milijarditi deo sekunde.

Ne treba misliti da je primitivac nešto prosto. Potrebna je beskrajna suptilnost da čovek postane pesnik. Malarme je govorio, da mesecima nije spavao podešavajući suglasnike i samoglasnike. Rembo je zaista osećao l crveno, kao što ga je čuo kao l. Sve to nekom priprostom kritičaru izgleda kao dekadentno. Jer on misli da je stvarnost jasna i razgovetna. Priroda nije prosta, prosti su samo „realisti“. A zadatak pravog pesnika je da tu užasnu profinjenost iskoristi da bi ljudima dao što više sadržaja. Sadržaj je u treperenjima, a ne u gradivu koje je indiferentno. Tzv. realisti misle da su samo najgrubni pokreti neka vrsta zemljotresa u čoveku, nešto realno. Realnost je i suviše fina stvar da bi se mogla prepustiti ma kome sem pesniku. I realisti u 90% slučajeva odbacuju prefinjenost prirode. Sve ono što oni nazivaju „dekadencijom“ jeste približavanje stvarnosti.

NAŠA KLASIČNA LITERATURA JE LITERATURA IZMEĐU DVA RATA

– Ceo moj život je bio jedan veliki napor, pre svega patriotski. Čitava naša generacija je bila takva. Mi smo ratovima i podvizima zaprepastili celu Evropu. Hteli smo mi, moj naraštaj, da se zanesemo u pitanje jezika kao i u pitanje života i smrti. Raka Drainac, Rastko Petrović, Tin Ujević, Momčilo Nastasijević – svi smo mi svaki na svoj način hteli jedno isto – da ostvarimo pravi izraz na našem jeziku. Jezik je emotivna potka života. Mi smo mu pridavali ogromnu važnost. Unezverene strasti Rastka Petrovića, svečano ludilo Tina Ujevića, omađijana zbunjenost Rake Drainca – to su obrasci čija mi je poezija godila. Mislim da su oni odgonetnuli ovu zemlju. Da bismo bili svoji, treba da znamo čitav svet – to je bila naša ideja.

Sada me ne priznaju, a kada umrem prihvatiće sve moje ideje

Naša klasična literatura je literatura stvorena između dva rata. Mi smo hteli naše nemire, čežnje, žudnje da razumemo, da ih damo u ogledalu našeg jezika. Mislim da su rezultati veliki. Naša literatura može da ide samo u tom pravcu. Nas je život ispunjavao čudom, divljenjem, ushićenjem. U literarnom pogledu smo pošli od našeg doživljenog iskustva, moderne nauke i čitavog dotadanjeg evropskog iskustva. Pisci pre nas su bili uski, bojali se zapada, propadali kada su odlazili tamo, gubili svoju originalnost. Mi smo koristili iskustvo zapada da bismo bolje razumeli sebe.

ON JE UČESTVOVAO U OBA RATA

– Moja generacija je upala u ratove. Tada sam dokučio mnogo od tajnih treperenja od svoje okoline. Bili smo jedni drugima mnogo bliži nego što su ljudi u miru. U miru su skoro neprelazni zidovi zebnje, konvencionalnosti, stida. U velikim dodirima života i smrti, patnje i nade, jedni smo drugima često saopštavali izvanredno prisne stvari, često zračenjem. To je bilo potrebno fiksirati na osnovu vekovnih slutnji dati jedan vid istine. Ratovi su bili strahovito važni, kao izraz kolektivne stare duše.

Po povratku iz Rusije, 1919.

– Video sam da imam ogromno iskustvo u životu, a malo u književnosti. Grozničavo čitanje, proučavam detaljno našu literaturu od Krmčije i Sv. Save do modernog srpskog izraza.

HTEO SAM DA SVAKI MOJ PREVOD BUDE OSVOJENJE

– Kada sam prevodio Rablea, Valerija, Getea, hteo sam da njihovu dušu izrazim prisnim melodijama, a ne banalnim nizanjem reči. Nikada se jedan pisac ili epoha ne mogu savladati spolja, moramo da zaronimo u njihovu dušu. Hteo sam da uhvatim njihove treptaje. „Vertera“ sam prevodio šest meseci, pročitao sam ponovo Getea, celu literaturu Sturm und Dranga. Nisam tražio samo adekvatne reči, već sam hteo da se Verterovo čuvstvo oseti u srpskom. Trudio sam se da našem narodu kroz jednu jedinu knjigu dam celu epohu u literaturi jednog naroda, stvar za koju je inače potrebno ogromno mnogo vremena. Hteo sam da osete duh jednog pisca, jednog vremena, njihovu suštinu, a ne kako je on nju voleo, a ona njega nije volela, pa se desilo ovo, pa bilo ono.

SA MNOM SE NE DISKUTUJE, JA SE NAPADAM

– Nema početnika koji ne smatra da može da me u svako doba i u svakom listu ili listiću najbanalnije napadne. Ja volim polemike, ali sa mnom se ne diskutuje, mene napadaju i negiraju.

Imao sam velikih razočarenja, malo zvaničnog uspeha kod profesorskog sveta. Kada sam bio najiskreniji prigovarali su mi da pravim „vinaverizme“. Meni se ne daje ni prilike ni prostora da objavim svoje članke. Obično me smatraju za ludog i pustog. A siguran sam da će kasnije moje ideje sve do jedne biti usvojene.

***

– Moje najvažnije delo – o Lazi Kostiću NOPOK nije hteo da štampa. „Hiljadu i jednu noć“ sam preveo celu za „Prosvetu“, kada sam je uradio oni je nisu uzeli. Tek u „Matici“ sam izdao izbor u dve knjige. Kada sam to prevodio trudio sam se da predstavim njihove merake i zanose adekvatno našem jeziku. Hteo sam da svaki moj prevod bude osvojenje. Ukratko, dosta sam uradio, malo štampao. Nisam uspeo da predam ono što sam nameravao. Što sam uspeo bilo je uz užasne borbe. Ja se nikada ne bih bojao polemike, kada bi mi dali da se ravnopravno branim i gde da pišem. Smatram da sam u polemici najjači, uvek sam sposoban da se odbranim, ne bojim se nijednog profesora, gnjavatora ni dogmatičara na svetu.

Prema meni su, najblaže rečeno, nekorektni. Kada ja govorim u Udruženju književnika napadne me njih dvadeset, ja ih sve poklopim, a moj govor ne izađe u novinama, nego samo napišu da je Vinaver govorio zabavno.

A jednom prilikom mi je jedan naš poznati prevodilac u razgovoru kazao: – Ja znam španski bolje od Vinavera, ali nikada ne mogu da prevedem tako kao što on može.

MOJ ŽIVOT JE PUN SMRTI

Vinaver je ozbiljno bolestan od srca. Ali njegova neiscrpna energija nije slomljena bolešću, ni napadima, niti je njegova ogromna iskrenost, koja stvarno nesvakidašnje izgleda u odnosu na našu književnu klimu, imalo umanjena.
I dok se, ljuljajući u svojoj stolici, igra sa malim unukom Slobodanom, mirno kaže:

– Sada me ne priznaju, a kada umrem prihvatiće sve moje ideje.

Osećam da svemu ovome nešto vrlo važno nedostaje. A to je sam Vinaver. Treba razgovarati sa njim, slušati njegova precizna objašnjenja iz fizike, psihologije, matematike, muzike, lingvistike, kojima dokumentuje svaku svoju postavku, treba posmatrati njegovu mimiku. Treba upoznati čoveka.

Htela bih da napišem bar nekoliko reči o njegovoj zbirci parodija „Alajbegova slama", koju nijedno preduzeće neće da štampa, bojeći se da se nekome ne zameri, o njegovom tretiranju folklora, Baha, obrazovanja, pedagoga, o tome kako ponekad žali što nije postao profesor matematike, o njegovom detinjstvu u Šapcu, o ljubavi prema malom unuku, o njegovom gledanju na detalje i sintezu, o...

Ali ovo je, ipak, samo pokušaj da vam se bar u najgrubljim crtama predstavi Stanislav Vinaver.

*Objavljeno u dva dela, 2. i 9. avgusta1955. u listu Republika

Oceni 5