Negde na svetu
Aago 01 S

Photo: ilustracija/Jon Han

Ne bojte se, ja sam mrtav!

Na kraju sveta

To urlanje u crnoj ulici na čijem kraju voda

Reke drhti uz padine obala

Taj pikavac bačen s nekog prozora kao zvezda.

Još uvek urlanje u crnoj ulici.

Ah! Umuknite!

Noć bremena, noć nedišljiva.

Jedan crni krik se približava skoro da nas takne,

ali izdiše pre nego nas domaši.

Negde na svetu, u podnožju nekog obronka,

jedan dezerter pregovara sa stražarima koji ne

Razumeju njegov jezik.

 

Epitaf

Živeh u ta vremena i već hiljadu leta

Mrtav sam. Živeo sam opkoljen, al ne srušen.

Zasužnjena je bila sva plemeniost sveta,

Slobodan bejah, a svako rob je bio prerušen.

 

Živeh u ta vremena, ipak slobodan. Gledah

Reku i zemlju i nebo kako se oko mene

Vrte u ravnoteži što neće da prene,

I godišnja doba sa tovarima svojih ptica i meda.

Vi koji živite, šta ste učinili s tim blagom?

Žalite li za vremenom u kome sam pritešnjen bivao?

Uložiste li u opšte žetve svoju snagu?

Obogatiste li grad u kojem sam prebivao?

 

Ne bojte se, ja sam mrtav, vi sadašnji životi.

Ništa nije preživelo od mog života ni od ploti.

*Prevod sa francuskog: Ivan V. Lalić

Oceni 5