Ibrica Jusić peva Brehta
Aacata 03 S

Photo: vjeranski

Ne dajte da vas zavedu

O povratku ništa ne piše

Sumrak je već na redu

Čuje se vjetar na ledu

A jutra nema više


Ne dajte da vas zavedu....


Da je život lažni dim

Na iskap se mora piti

Nećete ga biti siti

Na rastanku, na rastanku s njim


Ne dajte da vas zavedu...

Nemate mnogo vremena

Sveci nek pobožno trunu

Mudraci kroz život grunu

On nestaje kao pjena

 

Ne dajte da vas zavedu...

 

Na glad i na razbojište

Čemu vam strah i bjeda

Sve stvorove smrt odvede

A poslije nema ništa

 

Ne dajte da vas zavedu...

Oceni 5