Bio sam bos, a ti me obula
Jezerr1

Photo: Elina Brotherus

Ne pitam o tvojim stazama

Ne pitam o tvojim stazama,
Mila! — svejedno, zbilo se.
Bio sam bos, a ti me obula
Slapovima kose —
I — suzama.

Ne pitam kakvom cenom
Kupljena ulja si platila.
Bio sam nag, a ti me talasom
Tela — ko zidom
Obgrlila.

Nagotu tvoju skrivam prstima
Od voda tiše, niže od trava.
Stajao sam, a ti me položila
I na kolenima nežnosti učila.

U svojim vlasima iskopaj mi jamu,
U pelene povij bez lana.
— Mironosnice! Miro, čemu?
Ti si me umila
Poput vala.

Oceni 5