Životinje jarma
Krpo 24 S

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Ne živi bolje od mazge

Kaže Marks da je vreme dom ljudskog razvoja, da čovek, koji ne raspolaže slobodnim vremenom, već je primoran da čitav svoj životni vek potroši na rad (i na traganje za poslom - što je sve češće slučaj), ne živi bolje od mazge, vola ili koje druge životinje jarma.

*Izvor: Kulturbunt

Oceni 5