Noćni prizor
podrum

Photo: Pinterest

Ne znam odakle dolazi tama

Decembar je,

budim se u 1:30

na sofi od zmijske kože

koja odoleva iskušenju...

Na kojoj zaspah, neprimetno,

kao što se ponekad umire... i to je u redu

Dani su pomešani i ne znam o čemu se radi...

Ne znam odakle dolazi tama,

ali slutim šta je divljina

Noć je velika sipa koja stvari čini nemerljivim,

za svaki slučaj opipam lice i vrat i srce,

nemi odrazi na staklu ne govore mi ništa

Neko je spustio moju kristalnu čašu za vino

u lavabo, naspram groteskne tegle

sa pejotlom* koja ne mari za statuse i gabarite

Izobličena, podseća na propalog rvača

koji je ležao sedam „kuka“ u San Quentinu,

sad vozi „Kenworth“** i merka ženske na ruti 66...

Moju čašu, tako krhku i neodlučnu

Kao devojka koja me napušta i vraća se

Katkad je svejedno

Jednu od tri preostale iz seta od šest...

Jer tako smo živeli, nekad

Kakav neljudski kontrast, jebote,

Nimfa i Kiklop u klancima potkrovlja

Nahrupila tama, naopako bdenje i sve je moguće

Kao noć od trideset dana

i satanski šegrti manikiranih noktiju

Vadim svoju čašu i spuštam je na sto,

kao na palubu broda koji napušta ovaj svet

U grudima mi škripi

kao u potkrovlju drvenih kuća u Sonori***

Noć je i kreću potere...

Ovako bi pesmu možda napisao Karver,

koji je voleo da se smatra pesnikom,

mada je vodio opasnu igru

i u čijim pričama odzvanjaju neodređenost i teskoba...

Da, i kratka rečenica, oštrica, dubok rez…

Ubistveno i bajno,

beskrajno

I sada kao i oduvek

Amin!

 

Decembar 2018.

 

*Pejotl – vrsta kaktusa koji sadrži halucinogenu supstancu meskalin

**Kenworth - vrsta teretnih, dugolinijskih kamiona

***Sonora – pustinja koja zahvata deo graničnog pojasa između SAD i Meksika

Oceni 5