Definicije su potrošene
Abrac 17 S

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Nedefinisanost

Svaka stvar ima ugao programske

definisanosti, moj život je

traženje stvari i definisanje.

Definicije su potrošene,

ko će sada konstruisati uglove

definisanja? Uglova više nema,

definicije su izbegle, dobile

azil za večnu Nirvanu.

Oceni 5