Kad misliš da spavam
Instrra2

Photo: Milan Živanović/XXZ

Nedelja nas drži na okupu

Letnje ovce

Nedelja nas drži na okupu

Kao letnje ovce

Danas niko nije umro

Desnom rukom češeš uvo

Gubim se

Mačka gnjavi kućnu muvu

Zuji nagnječena

Dok ne dosadi

Potom crna, oslobođena,

Balavih krila

Leti u prozor

Potrošili smo dan

Na tebe.

Najgori

Zapamtiću gde su ti oči

Gde nos

I kako vučeš nogu

Kad misliš da spavam

Ako te ponovo sretnem

Reći ću nisu svi isti

Ovaj je najgori.

Oceni 5