Crnogorski pokret
Aaww2

Ujedinjeni u zločinu: Pripadnici Dinarske četničke divizije pored motorizovane kolone nemačke 114. lovačke divizije

Photo: bandenkampf.blogspot.rs

Nema mirenja sa ideologijom zločina, izdaje i etničkog čišćenja

Pokretanje nekakve inicijative za pomirenje „između četnika i partizana“ nije inicijativa o tome da se „kosti mire“, njih je pomirila „crna zemlja“ i ne treba im nikakvo „pomirenje“ političkih manipulatora, već se radi o pokušaju da se rehabilituje zločin, da se promoviše izdaja kao legitiman čin i da se, uz pomoć patoloških obmanjivača koji bi u toj paskvili trebalo da predstavljaju Crnogorce, legitimiše i legalizuje ideologija četništva. Kakvo pomirenje može postojati između suverene Crne Gore ravnopravnih građana i četničke ideologije „Homogene Srbije“, kojim se sprovodilo "uništenje", primjenom najsurovijih i drastičnih mjera, metodom ubijanja ili klanja "nenarodnih manjina i nenacionalnih elemenata“, u cilju stvaranja etnički „Homogene Srbije“ koju bi sačinjavali: „teritorija (predratne) Srbije, proširena nekim prigraničnim delovima teritorije Bugarske, delovi severne Albanije, teritorija Crne Gore i istočne Hercegovine, Vrbaska banovina, severna Dalmacija, srpski deo Like, Korduna, Banije,  deo Slavonije, Baranja s Pečujem i istočni Banat sa Temišvarom i Rešicama"?  I, pazite ironije, sve to da se "otkloni mogućnost da se ponove strašni zločini", kako kaže ideolog tog projekta Stevan Moljević. Takvim programom bilo je osuđeno na progon ili nestanak više od 2.500.000 pripadnika nesrpskog stanovništva.

Makar smo mi u Crnoj Gori, pored naroda u Bosni i Hercegovini, bili svjedoci tog plana da se ostvari "čišćenje Sandžaka od muslimanskog življa i Bosne od muslimanskog i hrvatskog življa ... do linije: Sušak - Karlovac - Zagreb", zločinima koji su se odigrali 1943, kada su izvršeni strašni, masovni zločini u pljevaljskom kraju, u kojem su svirepo ubijane i bebe u kolijevkama.

Koji to nesretni Crnogorac treba da se miri sa ideologijom koja poništava Crnu Goru? Koji to čovjek treba da se miri sa ideologijom zločina, izdaje, etničkog čišćenja? Može li se crkvena organizacija koja održava pomene koljačima i kanonizuje ratne zločince, patološke ubice nejači i bespomoćnih, nazivati hrišćanskom? Da li će jedan dio građana Crne Gore ikada shvatiti i prestati da svojim glasovima održavaju najtrulije istorijsko đubrište na kome niču najotrovne pečurke? Hoće li država Crna Gora i njene institucije, u što ubrajamo i opoziciju, jednom za svagda jasno staviti do znanja toj opskurantnoj družini da u Crnoj Gori nema mjesta najgorim, najkrvavijim i namračnijim ideologijama koje su opoganile ove prostore?

No pasaran!

Oceni 5