Ključ nebeski: Sara ili Konflikt opšteg i pojedinačnog u moralu

Nema većih kukavica od ratnika

Munnas 07 S
Avram, kao svi oni o kojima se govori: „pravi mu­škarac" - bio je grozna kukavica. Imao je samo ni­štavnu hrabrost da razmahuje mačem kada se nađe u pomamnoj gomili boraca, ali nikad nije umeo da se suprotstavi životnim konfliktima, nego je kukavički izbegavao svaku inicijativu, trudeći se da uvek čini tako da neko drugi preduzima, za njega teške, odlu­ke. Sada se, takođe, poneo saglasno sa svojim karak­terom.

Natrag na tekst

Ostavite komentar:

Morate biti prijavljeni kako biste ostavili komentar