V kao vagina
Vagina 02 S

Photo: vaginamatters.org

Nevolje sa knjigom: Seksualno obrazovanje u Bugarskoj

Autorke knjige su Baeva i Raya Raeva, te ilustratorke Borislava i Mihaela Karadjova, a naslov je Vagina Matters (Vagina je važna). To je bio dovoljan razlog za online napade, linč u državnim medijima, te pretnju tužbom od strane premijera Krasimira Karakachanova.

Za Baevu je razlog za napade jednostavan – u svetu su sve učestaliji napadi na one koji se bore za prava žena, te prava manjina, pa je trend zaživeo i u Bugarskoj. Tim je knjigu pisao na osnovu sopstvenih iskustava iz detinjstva, koja su u vezi sa odrastanjem bez adekvatnog seksualnog obrazovanja. Samo 10% škola u Bugarskoj ima neki vid seksualne edukacije, a knjiga bi trebalo da probudi radoznalost i ponudi materijal za informisanje o seksualnim i reproduktivnim pravima žena, ali i svih ostalih, na čelu sa manjinama.

Vagina Matters je obogaćena i oštrim, vibrantnim ilustracijama, pa deluje pristupačno i mami na čitanje/gledanje. Na jednoj slici devojčica nosi majicu sa natpisom “I love my vagina”, dok na drugoj junakinje svih boja i oblika tela zajedno vežbaju. Tu su i informacije o menstrualnom ciklusu, ulošcima, tamponima i svemu što može da olakša ovaj period. Govori se i o masturbaciji, ali, kako kažu autorke, informativno i odmereno. Poenta je u prihvatanju sopstvenog tela, što nije mala stvar, budući da zatvoreno i nazadno društvo generiše mržnju prema sebi, što vodi različitim mentalnim i fizičkim oboljenjima.

Bugarska, zajedno sa Rumunijom, ima najveći broj tinejdžerskih trudnoća u Evropskoj uniji, uprkos tome što su kontraceptivna sredstva dostupna. Veliki problem su i polno prenosive bolesti, a rešenje za ovaj, kao i za većinu drugih problema, je upravo edukacija.

Građani su često protiv edukacije, najpre zbog toga što se onima koji nisu informisani lakše upravlja. Pojedinke/ci koje/i se bore za toleranciju se često nazivaju stranim plaćenicima, pa su mete napada koji dolaze iz nerazumevanja toga da su promene neophodne i da jedino obrazovano društvo može da ide napred.

Najveći broj protivnika ove knjige je kao problem prepoznao bavljenje porodičnim nasiljem, te prihvatanje LGBTIQ+ zajednice, a na takav slučaj se nailazi u mnogim nazadnim zemljama. Najosnovnija ljudska prava se opisuju kao „propaganda“, budući da se neznalice valjda bolje osećaju ukoliko su ta prava dostupna samo njima.

Rečenice poput „Menstruacija je biološka funkcija, ali se ne vezuje isključivo za žene“ su dragocene, budući da se otvara pitanje prava *trans, interseks i ne-binarnih osoba koje takođe mogu da imaju menstruaciju. Mladi se na taj način obrazuju na vreme, te se uče toleranciji koja je, pored dobre ekonomske situacije, jedan od osnovnih preduslova za stabilno društvo.

Baeva i saradnici su u knjigu uključili i informacije o feminizmu, rodnom identitetu, rodno zasnovanom nasilju i LGBTIQ+ zajednici uprkos tome što su znali da će to izazvati bes kod većine. I upravo je to sjajna slika hrabrosti, budući da ćutanje one koji su drugačiji gura u izolaciju. Nasilje nad kvir osobama, koje se najčešće dešava još od detinjstva, dodaje ceo jedan sloj bola, stresa i nerazumevanja u već ionako osetljive godine odrastanja. Autori su ovom knjigom svim devojčicama (i dečacima) želeli da poruče da je u redu da vole baš one koje vole, budući da je ljubav neophodna za kompletan život.

Pored ljubavi neophodno je i obrazovanje, te knjige kao što je Vagina Matters, a kako bi se jednom za svagda razumelo da svi imaju pravo na pun i kompletan život i da to niko ne može i ne sme da im uskrati.

*Izvor: The Clavert Journal

Oceni 5