Fantastična zoologija
Nimfe 01 S

Photo: Hylas and the Nymphs, John William Waterhouse, 1896

Nimfe

Paracelzus je ograničio njihovo stanište na vode, ali u antička vremena bile su podeljene na vodene i na kopnene Nimfe. Među ovim drugima, neke su stolovale nad šumama. Hamadrijade su nevidljivo obitavale u drveću i umirale su zajedno s njime; za druge se mislilo da su besmrtne ili da žive hiljadu godina. One koje su živele u moru zvale su se Okeanide ili Nereide; one u rekama, Najade. Nije poznat njihov tačan broj; Hesiod natuknu brojku od tri hiljade. Bile su zamišljene i prelepe; pogled na njih mogao je da izazove ludilo, a ukoliko bi bile nage, čak i smrt. To potvrđuje i jedan Propercijev redak.

Stari su im darivali med, ulje i mleko. Bile su niža božanstva; u njihovu čast nisu dizani hramovi.

*Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero)

Oceni 5