Sjećaš se priče o tome kako je deda u moj život ušao jašući na konju?
Hoo 02 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Nisan ja tvoja sluškinja!

“Nisan ja tvoja sluškinja!“ Tu rečenicu jako dobro zna svako muško u Dalmaciji. Da me bolje razumite uz tu rečenicu ide i druga, a ta glasi: “Dvi, ma šta ja govorin, tri žene da kupe i čiste za tebon bilo bi malo!“ (Ivo Anić)

"Sjećaš se priče o tome kako je deda u moj život ušao jašući na konju?", pitala je baka. Klimnula sam glavom daveći se kolačem. "E pa, za mene feministkinja znači kako želim da iz moga života ne izađe jašući na meni”. (Vedrana Božinović)

Baba, je li te đed volio? Jes bogomi, nikad me nije udario. (Darko Saveljić)

*Pronašli na stranici Kulturbunt

Oceni 5