Posljedice rastuće kompleksnosti našega svijeta
Adamss2

Photo: Shelby Lee Adams

O političarima

Danas je u svakoj minuti na zemlji više luđaka nego što je bilo prije nekih petnaest generacija na Zemlji svih ljudi … Podjela rada, pa i duhovnog rada, koja je započela prije nekih trideset tisuća godina u paleolitiku, postala je ireverzibilna pojava i protiv nje ne možemo uraditi ništa. Svoju smo sudbinu — bilo to dobro ili loše — povjerili u ruke eksperata. I političari su naime svojevrsni eksperti, premda samoproglašeni. Pa ipak, čak i činjenica da odista kompetentni eksperti služe političare s mediokritetskom inteligencijom ili pred njima pužu, nije tako loša, budući da i prvoklasni eksperti nisu jedinstveni oko bilo kojeg značajnog problema na svijetu. Ne znamo dakle da li bi logokracija međusobno posvađanih stručnjaka bila bolja od vladavine duhovno slabije nadarenih kojoj smo podvrgnuti danas. Sve lošija intelektualna kvaliteta vodećih političkih elita posljedica je rastuće kompleksnosti našega svijeta. Budući da nitko, kolikogod bio bistrouman, ne može u potpunosti shvatiti taj svijet, do vlasti se doguraju oni kojima to ne predstavlja nikakvu brigu.

S njemačkog preveo Mario Kopić

Stanislaw Lem, Eine Minute der Menschheit: Eine Momentaufnahme, s poljskog prevela Edda Werfel, Frankfurt/M. 1995.

*Tekst prenosimo sa prijateljskog portala Filozofski magazin

Oceni 5