Korona katreni: Čudna jada od Vuhana grada (2)
Korona virus

Photo: www.euronews.com

Onaj zbog koga sam u izolaciji pravi se nevidljiv

***

U izolaciji smo

Sve vreme se sa ženom

Nadgornjavam.

 

Čas je ona odozgo, čas ja.

 

***

O, kako je nežno proleće:

Listovi na drveću su pastelni,

Cveće je na livadi

Iz dženeta pobeglo.

***

Uveče ležem

Sa Venerom,

Zvezdom večernjačom.

 

A izjutra se budim sa Danicom.

 

***

Čitam ranoosvanuli grafit

Na zidu susedne zgrade.

Neko se igra mojim strahom:

 

Pa je ispisao: Spisak postoji.

***

Šta mi govore

Cvetovi magnolije,

Ništa

 

Osim da je policijski čas, a došlo proleće.

 

***

Sedim na terasi,

Hvatam sunčev zrak

I pišem pesmu od četiri stiha.

 

Bila bi ona duža, al ne da mi vetar.

 

***

Moja prijateljica

Mirjana

Kada je vanredno stanje

 

Ona je vesela.

***

Moja prijateljica

Mirjana

Kada je redovno stanje

 

Ona je u depresiji.

 

***

Zeleno je svetlo, nikog nema da prođe,

Crveno svetlo, nikog nema da stane

Žuto je nevažno

 

Jer već nekoliko dana traje policijski čas.

                                    1. IV 2020.

***

Veliki grob mrtvaca

(ako je bez dela)

Neće učiniti velikim

 

Već smešnim.

 

***

Ja sam zrno peska,

Bezoblična mrvica,

I ako me ne uzmeš u ruke

 

Neću nikada oživeti.

***

Prelete jato.

Da li sam u njemu poslednja ptica?

Da li sam ja to

 

Ili na dalekovodu žica?

 

***

Šuma je prepuna gljiva,

Cvrkuću ptice i svijaju gnezda

I gde-gde protrči neki zec,

 

Ja sam u izolaciji i sve to zamišljam.

 

***

                        F. Davidu

Proričeš mi sudbinu

Prijatelju,

Kažeš verovatno ću

 

U samoizolaciji pisati pesme.

***

Evo me brate, rano je jutro

A ja stojim kraj prozora.

Onaj zbog koga sam u izolaciji

 

Pravi se nevidljiv.

 

***

Sedim u izolaciji

I pišem:

Umro mi je brat.

 

Otišao je u večnu izolaciju.

 

***

Sto godina života

Malo je,

Sto godina života

 

Mnogo je.

Oceni 5