Ernesto Kardenal: Moderni psalmi
ernesto kardenal

Velike sile su kao zeleno bilje, imperijalizmi su kao trava: Ernesto Kardenal

Photo: c1.staticflickr.com

Oni misle da ćе živeti večito i večito imati vlast

NJIHOVE SU AKCIJE KAO SENO NA POLJIMA

Psalam 37

Nemoj se žestiti dok gledaš kako oni zgrću milione
Njihove komercijalne akcije su kao seno na poljima
Nemoj zavideti milionerima i filmskim zvezdama
onima o kojima novine pišu na osam stubaca
onima koji odsedaju u luksuznim hotelima
i jedu u luksuznim restoranima
jer im uskoro nijedne novine neće ime spomenuti
niti će naučnici znati za njih
Jer će uskoro biti pokošeni kao trava na poljima

Neka te ne žeste njihovi izumi i tehnički progres
Vođu kojeg sada gledaš uskoro nećeš videti
tražićeš ga u dvorcu
a nećeš ga naći
Nove vođe biće blagi ljudi („pacifisti")
Oni sad proširuju koncentracione logore
izmišljaju nove načine mučenja
nove sisteme „ispitivanja"
Noću bdiju praveći planove
kako jače da nas zgaze
kako više da nas izrabljuju
ali Gospod im se ruga
jer vidi da će oni uskoro ostati bez vlasti
Oružje koje proizvode okrenuće se protiv njih
Njihovi politički sistemi biće izbrisani s lica zemlje
i njihove političke partije će nestati
Planovi njihovih tehničara biće bezvredni
Velike sile
su kao zeleno bilje
Imperijalizmi
su kao trava

Prate nas svakodnevno
Imaju već spremne presude
Ali Gospod nas neće predati njihovoj Policiji
Neće dozvoliti da nas osudi njihov sud
Svuda sam video sliku samodršca
- granao se kao snažno stablo -
a kada sam ponovo prolazio nije ga više nigde bilo
Tražio sam ga ali ga nisam našao
Tražio sam ali nijedne slike nije bilo
a ime njegovo nije se moglo izgovoriti

 

SLUŠAJTE OVO SVI NARODI

Psalam 49

Slušajte ovo svi narodi
Slušajte svi koji živite po vaseljeni
prostaci i gospoda
proleteri i milioneri
sve društvene klase
Govoriću poslovicama
i mudrim rečima
uz gusle  
„Zašto da se bojim progona
onih koji se uzdaju u Banku
i u Polisu osiguranja za sigurnost?"
Život se ne može kupiti čekom
njegov је otkup odviše skup
i nema novca kojim bi se platio


Živeti doveka i ne videti groba
niko tu polisu ne može da kupi!

Oni misle da ćе živeti večito i večito imati vlast
svojim imenima nazivaju svoje zemlje
i sva imanja koja su ukrali
skinuli su nazive gradova
i dali im svojа imena
Njihovi su kipovi bili na svim Trgovima
A ko ih se sada seća?
Srušeni su njihovi kipovi od bronze
bronzane tаblе su odvaljene
Njihovi Dvorovi sada su Mauzoleji
Ne gubi strpljenje ako vidiš nekoga da se bogati
da ima milione
da raste slava doma njegova
da оn postajе Vlastodržac

Jer u smrti neće imati ni vlasti
ni bilo kakvu Partiju
I ako za života Zvanična štampa objavi:
„Hvaliće te jer si postigao svoju sreću"
moraće otići u dom otaca svojih
gde se svetlost nigde ne vidi

Ali čovek okićen najvišim dostojanstvom ne razume čoveka na vlasti
debelog vladara prekrivenog ordenjem
koji se smeje i misli da nikad neće umreti
ne znajući da je kao ona stoka
osuđena da umre na dan Svetkovine

*Iz knjige “Psalmi”, prevela sa španskog Krinka Vidaković Petrov

Oceni 5