Strepeć od teatralnog pada
Miodrag Stanisavljević

Photo: Ibrahim Hadžić

Opsenarov put

Strepeć od teatralnog pada,

od banalnog prelaska u ništa

opsenar putuje od grada do grada,

menja imanja i konačišta.

 

Dostigao je savršenstvo umeća.

Cela zemlja je – vašarska scena. 

Svi veruju u njegove moći

i sama od sebe buja opsena.

 

Stvorio je za druge edenski vrt –

remek-delo opsenarskog dara.

Al’ sluti da će njegova smrt

biti do pomame, do izdajstva, stvarna.

Svi veruju u njegove moći,

veruju svakoj reči, gestu.

Ali on nikad na istom mestu

ne sme dvaput da zanoći.

 

Strepeć od teatralnog pada,

od banalnog prelaska u ništa,

opsenar putuje od grada do grada,

menja imanja i konačišta.

*Pesma iz zbirke “Slike i saglasja” (Beograd, 1980)

Oceni 5