Što si hteo, nisi mogo
Arive 04 S

Photo: Marija Đoković/XXZ

Oskar Davičo: Prošlost

S danima nije bilo lako.
Bilo je crnih suza mnogo
i bilo srcu naopako,
a što si hteo, nisi mogo.

Ej, kako biti i ne biti
kad za sve što si započeo
tvoj brat je morao tugu piti,
a što si morao nisi hteo.

O, krv na lišću mesto soka,
a mesto pesme i mesto trave,
i mesto dva vesela oka –
u lancima ruke krvave.

Mesto slobode smrt do glave.
Reč svaka svoju dušu laže.
Ej, grki dani, noći strave,
nad živim bdiju mrtve straže.

Oceni 5