Pesma s povodom
Lamb 01 S

Photo: art/Henry Moore

Osmi mart, za majku

Danas je, majko, 8. mart,

Ili kako ga zovu

Dan žena.

 

Ja bih želeo, majko,

Da ti prvi put uručim

Čestitku za 8. mart.

I da ti nacrtam jagnje.

Ja bih želeo.

 

Ja bih želeo da ti napišem pesmu

A da ne bude ni malo patetična.

Ja bih želeo.

 

To je sasvim teško uraditi, majko,

Kad pišeš u sedamdesetim godinama života

Pesmu o majci.

 

Ja bih hteo da te pitam

Da li si ti 100 % žena, majko?

I da li ću pogrešiti ako ti posvetim pesmu za 8. mart?

 

Ja te podsećam, majko,

Na Klaru Cetkin, za koju ti nisi čula,

I koja za tebe nije ništa izborila,

Jer da si čula za nju

Ti bi bila okorela sifrežetkinja

Pa me ne bi, možda, majko, ni rodila,

Onda ja ne bih rodio kćerku Jasnu,

Tvoju unuku,

Koja nosi Klarino ime.

 

Danas je majko 8. mart.

Tebi je 90 godina.

A ni ja nisam daleko od prave starosti,

Nas dvoje se utrkujemo ko će stići pre,

Ja već, ti to dobro znaš, punim 70 godina.

 

Teška je to trka majko,

Mrtva je to trka.

Ja bih želeo.

 

Majko, želeo bih da ti prvi put napišem pesmu za 8. mart,

I da na onom crtežu s jagnjetom

Napišem rimu: majka-Rožajka,

I da pesma ne bude ni malo patetična.

Ja bih želeo.

Oceni 5