Sada konačno shvatam da je ništa zaista ništa
More 03 S

Photo: Marija Đoković

Ostavi me na moru

Želim ti sve zdravlje i sreću; ali ne mogu ti biti saputnik.
Ovdje sam samo gost.
Sve stvari koje dotičem, ranjavaju me
i nakon toga mi više ne pripadaju.
Uvijek postoji neko ko tvrdi "to pripada meni".
Ništa ne posjedujem, rekoh jednom. Drskost -
sada konačno shvatam da je ništa zaista ništa.
Čak ni ime nemam;
Moram pronaći neko, odmah i isponova.
Ostavi me na moru.
Želim ti sve zdravlje i sreću.

Preveo Radomir D. Mitrić

*Objavljeno na portalu Hyperborea

Oceni 5