Je li tu P., zaviruje Kiklopici pod suknju
Voder1

Photo: Richard Kalvar

Penelopina politika

P! P! P!

Odnekud P. se javlja! Odisej osjeti miris svoje P.
i glavni jarbol zabludjele lađe
u daleki cilj spravlja,
izgubljenu P. da nađe!
Je li tu P., zaviruje Kiklopici pod suknju,
usput pipa nimfe, uključuje sve sirene.
Mediteran od nemira bruji.
Gde je moja P., raspituje se na Olimpijadi.
Duboko tone Neptun od tona njegova krika,
ja sam P., šapuće Kirka.
Nanjušite mi P., vjerni mornari,
falusno mi se srce vrti oko P., jer P. je centar
svijeta.
Komplicirano je, oh, komplicirano doći do P.,
ali ona uvijek Odiseja čeka,
tkajući čipku-žalosnicu,
kloparajući malim rumenim ustima:
tu odi! tu sej! tu odi! tu sej!
Sve dok iz blizine ne zine cijev Odisej-topa,
stidljiva je skritost politikina Penelopa.

Oceni 5