Kad svetlost se sa senkom spari
Aansta1

Photo: Milan Živanović/XXZ

Pesma

Jednom, kad brojke i znamenja
ne budu ključ za sva stvorenja,
kad svak što peva, ljubi, sanja
imao bude više znanja
od svakojega učenjaka,
kad svet iz dubokoga mraka
počne ko stvarni svet da hodi
prema životu i slobodi,
kad svetlost se sa senkom spari
u pravu jasnost sviju stvari,
kada se uvidi da večna
zbivanja svetska neizrečna
u bajci i u pesmi leže, – 
namah će da se tad razbeže
samo od jedne reči tajne
prilike mrske i očajne.

*Preveo s nemačkog Branimir Živojinović

Tagovi

Oceni 5