Ja ne vidim više
Nebes1

Photo: www.extremeinstability.com

Pesma i smrt

Ova pesma nema oštrih zuba,
Sve je u njoj golo ćutanje i mir
I spori dolazak do poslednjeg ruba
Ispod koga mami hladan dubok vir.

Ova pesma nisu teške reči
Mada malo opor zvuči gusti zvuk.
U njoj nema kapi koja glavu leči
I bolne ruke zgrčene u luk.

Ova pesma možda liči na dolinu
U kojoj se bolno skamenio vuk.
Ova pesma sporo ulazi u tminu:
Ja ne vidim više od nje pomrčinu

I osećam samo teški tamni zvuk
Kako moje ruke vuče u daljinu.

(1959.)

Oceni 5