Zar su kraljevi vukli kamenje?
Handz 01 S

Photo: northernindianahand.com

Pitanja radnika koji čita

Ko je sagradio Tebu i njenih sedam dveri?
U knjigama zapisana su imena kraljeva.
Zar su kraljevi vukli kamenje?
A Vavilon – uvek ponovo razoren –
Ko ga je sazidao – uvek nanovo? U kakvim su kućama
Zlatom blešteće Lime živeli građevinari?
Kuda su pošli zidari one večeri kad je dovršen Kineski zid?
Pun je slavoluka veliki Rim. Ko ih je podigao?
Nad kim su cezari slavili svoje trijumfe?
Zar je jedino palata bilo u mnogo opevanoj Vizantiji?
I u samoj bajoslovnoj Atlantidi
Dozivahu one noći kad ju je more progutalo
Davljenici, vrišteći, svoje robove.

Mladi Aleksandar osvojio je Indiju,
Zar on sam?
Cezar je potukao Gale.
Nije li uz njega bio bar njegov kuvar?
Filip Španski plakao je gorko
Kad mu je potopljeno brodovlje. Nije li plakao još kogod?
Fridrih Drugi pobedio je u Sedmogodišnjem ratu.
Ko je još pobedio s njim?
Na svakoj stranici po jedna pobeda.
Ko je spremio gozbu u slavu pobede?
Svakih deset godina novi velikan.
Ko plaća troškove?
Toliki izveštaji.
Tolika pitanja.

*S nemačkog preveo Slobodan Glumac

Oceni 5