Đavolov rečnik
Aagro 03 S

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Pljačkaši grobova potkradaju crve

PALATA, im. Lepa i skupa rezidencija, naročito neke visoke ličnosti. Rezidencija visoke ličnosti hrišćanske crkve zove se palata; rezidencija osnivača njegove vere zvala se polje, ili livada. To se zove napredak.

PANDEMONIJUM, im. Bukvalno, Mesto Svih Đavola. Većina ih je sada prebegla u politiku i finansije, i ovo mesto sada kao salu za predavanja koristi Čujni Reformator. Kada ih njegov glas uznemiri, odjeci nekadašnjih stanovnika odgovaraju mu na način koji veoma prija njegovom ponosu.

PANTEIZAM, im. Doktrina prema kojoj je sve Bog, koja je u suprotnosti sa doktrinom da je Bog sve.

PANTOMIMA, im. Komad u kojem se radnja odvija bez nasilja nad jezikom. Najmanje neprijatan oblik dramske radnje.

PAPUČIĆ, im. Čovek čija je pervertirana ljubav zalutala na njegovu sopstvenu ženu.

PARNICA, im. Mašina; u nju uđete kao svinja, a izađete kao kobasica.

PARNIČAR, im. Osoba koja će dozvoliti da je oderu do kože u nadi da će uspeti da sačuva svoje kosti.

PASOŠ, im. Dokument koji se izdajički izdaje putnicima da bi ih se označilo kao strance, i tako izdvojilo za naročito maltretiranje i ponižavanje.

PATNJA, im. Bolest koja se dobija izlaganjem bogatstvu prijatelja.

PEDIGRE, im. Poznati deo puta od pretka koji je živeo na drvetu i imao riblji mehur do gradskog žitelja koji ima cigaru.

PERIPATETIČNI, prid. Koji šeta unaokolo. Koji se odnosi na filozofiju Aristotela, čoveka koji se, da bi izbegao prigovore učenika, šetao okolo dok je izlagao svoje mišljenje. Inače, to beše nepotrebna mera opreza - oni o svemu tome nisu znali ništa više od njega.

PERO, im. Sprava za mučenje koja potiče od guske, a kojom obično rukuje magarac. U ovoj upotrebi, pero je sada zastarelo, ali njegovim naslednikom, čeličnim perom, rukuje ista večita Spodoba.

PERORACIJA, im. Eksplozija retorske rakete. Zaslepljuje, ali za posmatrača koji ima pogrešnu vrstu nosa njena najistaknutija osobina je smrad nekoliko vrsta prašaka iskorišćenih za njeno spravljanje.

PESIMIZAM, im. Filozofija koju posmatraču nameću obeshrabrujuće prevlađujući broj optimista, njihovo strašilo Nada i njihov neprilični osmeh.

PIGMEJ, im. Član plemena veoma malih ljudi koje su drevni putnici nalazili posvuda, a savremeni putnici samo u centralnoj Africi.

PIRATSTVO, im. Trgovina bez oblandi, baš kao što ju je Bog stvorio.

PIRHONIZAM, im. Drevna filozofija koja je dobila ime po svom tvorcu. Sastojala se u potpunom neverovanju u sve sem Pirhonizma. To su dodali njeni savremeni sledbenici.

PISKARALO, im. Profesionalni pisac čiji se pogledi ne slažu sa vašim.

PITA, im. Prethodnica kosca čije je ime Loše Varenje.

Ostaci su veoma voleli hladnu pitu. - Velečasni

Dr Mućkalo, u pogrebnom govoru jednom britanskom plemiću.

Hladna pita je neoprostivo

I gnusno američko jestivo.

Umalo me ubila ta pita nije

Tako daleko od drage Britanije.

Natpis na nadgrobnom spomeniku jednog britanskog plemića u Kalamazuu.

PITAK, prid. Koji se može piti. Za vodu se kaže da je pitka; neki čak tvrde i da je ona naše prirodno piće, mada je i oni nalaze podnošljivom samo pri napadima neizlečive bolesti zvane žeđ, za koju je ona lek. Ničemu drugom nije u svim vremenima i svim zemljama, osim onih najnecivilizovanijih, posvećeno toliko mar1jivosti i domišljatosti kao nalaženju zamene za vodu. Tvrditi da ovo opšte gađenje prema toj tekućini nema osnova u instinktu rase za održanjem bilo bi nenaučno - a bez nauke bili bismo isto što i zmije i žabe.

PLAGIJAT, im. Književna podudarnost koja se sastoji od neprilične prethodnosti i časnog sleda.

PLAGIRATI, gl. Prisvojiti misao ili stil nekog pisca koga nikada, ikada niste čitali. PLANIRATI, gl. Sekirati se oko najboljeg metoda za ostvarivanje nekog slučajnog ishoda.

PLATONSKI, prid. Koji se odnosi na Sokratovu filozofiju. Platonska ljubav je ime koje budale daju vezi između nesposobnosti i hladnoće.

PLEBEJAC, im. Stari Rimljanin koji je u krv svoje zemlje umočio samo ruke, za razliku od patricija, koji je predstavljao zasićeni rastvor.

PLEBISCIT, im. Opštenarodno glasanje da bi se utvrdila volja vladara.

PLEMIĆ, im. Dar prirode mladim američkim devojkama koje žele da navuku društveno priznanje i trpe život na visokoj nozi.

PLEONAZAM, im. Armija reči koja prati kaplara misli. PLUG, im. Alatka koja plače za rukama naviklim na pero.

PLJAČKAŠ GROBOVA, im. Onaj ko potkrada crve. Čovek koji mlade lekare opskrbljuje onim čime stari lekari opskrbljuju pogrebnike. Hijena.

"Jedne noći", doktor reče, "u gluvi čas,

Ja i moji drugari, četvorica nas,

Na skromnom, zabačenom groblju stajasmo,

U seni zida, gde svaki zamire glas.

Čekajući Mesec da za oblak zađe,

Hijenu spazismo gde svež humak nađe,

I duž ivice groba kopajući,

Lati se bezočne lešinarske krađe.

Šokirani groznim činom krvopije,

Iskočismo svi mi iz svoje busije,

Pa svaki svojom lopatom il' krampom

Okončasmo život proklete beštije."

Betel K. Džhouns

POBOŽNOST, im. Poštovanje Vrhovnog Bića, zasnovano na uverenju da je ono slično čoveku.

Zahvaljujući epistolama i propovednicima,

Prase zamišlja Boga svih svinja s rilom i papcima.

Džudibras

POBUNJENIK, im. Zagovornik novog oblika loše uprave koji nije uspeo da ga uspostavi. PODSMEH, im. Reči koje treba da pokažu da je osoba na koju se odnose lišena onog dostojanstva karaktera koje poseduje osoba koja te reči izgovara. Podsmeh može biti grafički, mimetički ili čisto podsmešljiv. Kaže se da ga je Šaftsberi proglasio za test istinitosti - što je izjava vredna podsmeha, jer su mnoge uštogljene neistine preživele vekove podsmeha a da se raširenost verovanja u njih nije nimalo smanjila. Šta je, na primer, pretrpelo više podsmeha od doktrine Poštovanja Deteta?

PODVEZICA, im. Elastična traka koja sprečava ženu da izade iz čarapa i opustoši zemlju. POEZIJA, im. Vrsta izražavanja koja se najčešće sreće u Zemlji s one strane Časopisa. POGREB, im. Ceremonija kojom izražavamo svoje poštovanje prema pokojniku tako što pomažemo pogrebniku da se obogati, i pojačavamo svoj bol troškovima koji produbljuju naše uzdahe iudvostručuju naše suze.

Divljak umre - konja žrtvovati treba

Da na onom svetu bude dobar lovac.

Neko naš premine - mi bacamo novac

Da ga duša mrtvog lovi sve do neba.

Džeks Uopli

POHARATI, gl. Uzeti nešto tuđe bez poštivanja pristojne i uobičajene uzdržljivosti pri krađi. Izvršiti promenu vlasništva uz otvoreno saučestvovanje limene muzike. Oteti od osobe A bogatstvo osobe B, ostavljajući osobu C da kuka zbog propuštene prilike.

POHVALA, im. Priznanje koje odajemo dostignućima koja na naša liče, ali im ipak nisu ravna.

POKAJANJE, im. Verni pratilac i sledbenik Kazne. Obično se ispoljava u stepenu reformisanosti koji nije nespojiv sa daljim grešenjem.

POKER, im. Igra za koju se kaže da se igra kartama, u neku svrhu nepoznatu vašem leksikografu.

POKOLENJA, BUDUĆA, im. Žalbeni sud koji poništava presudu savremenika nekog popularnog pisca. Tužitelj je obično njegov opskurni takmac.

POKORAN, prid. Koji trpi ili očekuje neku kaznu.

POLEMIKA, im. Bitka u kojoj pljuvačka ili mastilo zamenjuju štetno topovsko đule i neučtivi bajonet.

POLICIJA, im. Oružane snage za zaštitu i učestvovanje.

POLIGAMIJA, im. Kuća pokajanja, ili kapela pokajnica, u kojoj ima nekoliko stolica za kajanje, za razliku od monogamije, u kojoj ima samo jedna.

POLITIČAR, im. Jegulja u prvobitnom blatu na kojem je izgrađena struktura našeg društva. Kada se promeškolji, on od mrdanja svog repa pomisli da se trese zgrada. U poređenju sa državnikom, u lošijem je položaju, jer je živ.

POLITIKA, im. Konflikt interesa koji se prerušava u sukob principa. Vođenje javnih poslova u ličnu korist.

POLOVINA, im. Jedan od dva jednaka dela na koje se neka stvar može podeliti, ili smatrati za podeljenu. U četrnaestom veku među teolozima i filozofima vodila se žučna rasprava oko toga da li Sveznanje može neku stvar podeliti na tri polovine; pobožni otac Aldrovin molio se u ruanskoj katedrali, tražeći od Boga da na neki jasan i nedvosmislen način pokaže da je ovo moguće, a naročito (ako mu je po volji) koristeći za to telo onog tvrdoglavog nevernika Manucija Prokina, koji je tvrdio suprotno. Prokin je, međutim, bio pošteđen, i umro je od ujeda zvečarke.

POMAST, im. Nauljenje ili zamašćivanje. Ritual poslednje pomasti sastoji se od toga što biskup dodiruje uljem nekoliko delova tela osobe koja se bavi umiranjem. Marberi priča kako je nekom prilikom, pošto je ovaj ritual obavljen na izvesnom veoma zločestom britanskom plemiću, otkriveno da ulje nije bilo posvećeno na odgovarajući način, a da se drugo nije moglo naći. Kada su ga o tome obavestili, bolesnik je ljutito rekao: "Onda, nek budem proklet ako umrem!" - "Sine moj," uzvrati sveštenik, "toga se i bojimo."

POMAZANJE, im. Nauljivanje kralja ili drugog funkcionera koji je već ionako dovoljno klizav.

Kao što su kraljevi od sveštenstva pomazani,

Tako su i prasci što narod vode podmazani.

Džudibras

POMILOVATI, gl. Oprostiti nekom kaznu i vratiti ga u zločinački život. Zavodljivosti zločina dodati iskušenje nezahvalnosti.

PONEDELJAK, im. U hrišćanskim zemljama, dan posle bezbol utakmice.

PONIZNOST, im. Pristojno i uobičajeno stanje duha u prisustvu bogatstva ili moći. Naročito prigodno radniku kada se obraća svom poslodavcu.

POPULISTA, im. Fosilni rodoljub ranog poljoprivrednog perioda, koji se nalazi u starom crvenom vapnencu ispod Kanzasa; odlikovao se neobičnom veličinom ušiju, zbog čega neki prirodnjaci tvrde da je mogao da leti, iako su profesori Mors i Vitni, nezavisno jedan od drugog, lukavo istakli da bi, da je uistinu tako bilo, on otišao nekud drugde. U slikovitom govoru tog perioda, od kojeg je ponešto doprlo i do nas, nazivan je "problem sa Kanzasom".

POSAVETOVATI SE, gl. Potražiti odobravanje drugog za već donetu odluku.

POSED, im. Vlasništvo, na primer pojedinačno vlasništvo nad zemljom. Smatra se da su neka indijanska plemena sada dovoljno civilizovana da bi njihovi članovi mogli da pojedinačno poseduju zemlju koju su do sada imali u plemenskom posedu, te nisu mogli da je prodaju za viski od krompira i staklene perlice.

POSLEDICA, im. Drugi od dva fenomena do kojih uvek dolazi zajedno, i istim redom. Za prvi, Uzrok, kaže se da dovodi do ovog drugog - što nije ništa logičnije nego da neko ko nikada nije video psa osim kako trči za zecom izjavi kako je zec uzrok psa.

POSLOVICA, im. Očišćena mudrost za one sa slabim zubima. POSTOJANJE, im.

Kratkotrajan, strašan i fantastičan san, Gde ničeg nema a sve čini nam se ipak.

Kad sobni drug Smrt na čelo nam spusti dlan,

Probudimo se mi povikavši: "E, šipak!"

POSVUDAŠNJOST, im. Dar ili moć prisutnosti na svim mestima u jednom trenutku, ali ne i na svim mestima u svakom trenutku, jer je to sveprisutnost, što je atribut samo Boga i svetlećeg etera. Ova važna razlika između posvudašnjosti i sveprisutnosti nije bila jasna srednjovekovnoj Crkvi, i mnogo je krvi zbog toga proliveno. Izvesni Luteranci koji su propovedali posvudašnjost Hristovog tela bili su poznati kao ubikvitarijanci. Zbog ove greške sigurno su doveka prokleti, jer Hristovo telo je prisutno samo u pričesti, mada se ta ceremonija može vršiti na više mesta istovremeno. U novije vreme, posvudašnjost nije uvek bila dobro shvaćena, što vidimo i na primeru ser Bojla Roša, koji je tvrdio da čovek ne može biti na dva mesta istovremeno, osim ako nije ptica.

POŠTOVANJE, im. Duhovni stav čoveka prema nekom bogu i psa prema čoveku.

*Iz knjige “Đavolov rečnik”; s engleskog preveo Srđan Vujica, stihove s engleskog prepevao Veselin Marković

Oceni 5