Tamid me je napustio
Angus 05 S

Photo: art/Patrick Angus

Po tavernama

Po tavernama i bordelima

Bejruta se vučem. Nisam hteo da ostanem

u Aleksandriji sam. Tamid me je napustio

i otišao s eparhovim sinom da bi dobio

vilu na Nilu i rezidenciju u gradu.

Nije nikako išlo da ja ostanem u Aleksandriji.

Po tavernama i bordelima

Bejruta se vučem. U bednom razvratu

nedostojno provodim život. Jedino me spasava

(kao trajna lepota, kao miris koji se zadržao

na mojoj puti) to što je pune dve godine

Tamid bio samo moj – taj divni mladić

samo moj, i to ne zbog kuće ili zbog vile na Nilu.

*Prevod Ivan Gađanski i Ksenija Maricki

Oceni 5