LGBTIQ mladi i samoubistvo
Hatte 02 S

Photo: Wired

Podrška čuva život

Poznato je da LGBTIQ mladi češće pokušaju samoubistvo od njihovih heteroseksualnih vršnjaka, a rešenje te krize je prilično jednostavno, budući da je u vezi sa prihvatanjem i razumevanjem koje bi svaka mlada osoba, bez obzira na identitet, trebalo da ima u svom okruženju.

Novi izveštaj koji su sastavili volonteri Trevor Project-a pokazuje da podrška samo jedne odrasle osobe može da smanji rizik od samoubistva za čak 40%, što je važan podatak, budući da samo u Sjedinjenim Američkim Državama više od 1,8 miliona LGBTIQ mladih, starosti od 13 do 24 godine, razmišlja o samoubistvu. Kada su u pitanju zemlje u razvoju ovakvih podataka i nema, budući da su istraživanja malobrojna ili ne postoje, a pretpostavlja se da je broj mladih koji nailaze na poteškoće i neprihvatanje još veći, što je u vezi sa količinom pritiska koje se na one koji se razlikuju vrši u zemljama sa jačim patrijarhalnim uređenjem i većim uticajem crkve.

Ranije se verovalo da roditelji i njihovo prihvatanje najviše utiču na sudbinu dece koja se razlikuju, ali nova istraživanja ukazuju na to da bilo koja odrasla osoba može da posluži kao podrška, te potpuno promeni neki mladi život koji trpi pritisak koji je često neizdrživ. Stres uzrokovan stigmom, vršnjačkim nasiljem, diskriminacijom, nerazumevanjem i odbacivanjem utiče na mentalno zdravlje onih koji taj pritisak trpe, a što se pojedinac/ka više razlikuje, to je negodovanje većine veće, pa samim tim i nasilje – verbalno, fizičko, ili kombinovano.

Napori aktivističkih organizacija nisu beznačajni, ali obično nisu dovoljni, posebno u zemljama u kojima se na ljudska prava i prava manjina još uvek gleda kao na luksuz. Upravo su zbog toga važni pojedinci u čijim su rukama životi onih koji se razlikuju, i čija bi podrška mogla da napravi veliku razliku. Možda ste to baš vi.

Oceni 5