To nije jedna klupa, to je jedan ministar prosvete
Pokro24

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Politički razgovori po Olendorfovoj metodi

— Imate li vi Srbi jednu dobru vladu?

— Ne, mi Srbi nemamo jednu dobru vladu, ali g. Cincar-Marković ima jedne čizme.

— Imate li slobodu zbora i dogovora?

— Ne, mi nemamo slobodu zbora i dogovora, ali g. Velja Todorović ima žandare.

— Je li ovo jedna klupa?

— Ne, to nije jedna klupa, to je jedan ministar prosvete.

— Jede li vaša strina rado kiseo kupus?

— Naša strina ne jede rado kiseo kupus, ali naša vlada piše smešne programe.

— Ima li u državnoj blagajni novca?

— Ne, u državnoj blagajni nema novca, ali ministar finansija rado čita slovensku gramatiku.

*„Odjek“, 3. decembar 1902. godine

Oceni 5