Putevima kvir umetnosti (23)
Linii 02 S

Photo: Jovica Marković

Ponašanje linije tela

Džudit Batler kaže da je „kao oblik moći, potčinjavanje paradoksalno. Izloženost dominaciji spoljašnje moći, poznat je i mučan oblik koji moć poprima. Međutim, sasvim je nešto drugo otkriti da ono što jesmo, naša vlastita formacija kao subjekta, na izvestan način zavisi upravo od te moći. Navikli smo da moć shvatamo kao ono što subjekte pritiska spolja, što potčinjava,  podvrgava  ili  delegira  u  neki  niži poredak. [...] Ako, međutim, sledeći Fukoa, moć razumemo i kao ono što formira subjekta, kao ono što osigurava uslov mogućnosti njegove egzistencije i putanju njegove želje, onda moć nije samo ono čemu se suprotstavljamo, nego je, u jakom smislu, takođe i ono od čega zavisi naša egzistencija, ono što unutar sebe negujemo i čuvamo.“

U kontekstu lišavanja moći je i uskraćivanje seksualnosti, koje je karakteristično za manjine čiji se identiteti ne uklapaju u većinsko poimanje života, ponašanja, pa na kraju i seksualnog ponašanja. Ukoliko kvir subjekat i uspe da bude "prihvaćen", što je pojam koji u različitim sredinama i vremenskim periodima ima i različito značenje, seksualna želja je prva koja se amputira, a zbog toga što se, bar kada su u pitanju pripadnici LGBTIQ zajednice, pojedinac/ka koji se prihvata, nakon što "tolerancija" stupi na snagu, posmatra jedino kao sterilna jedinka, koja "nije imala dovoljno sreće" da se rodi s one strane margine, i prihvati patrijarhalni sistem koji je jedino poželjan. Takvi pojedinci/ke često nemaju partnere, a i ako ih imaju to je i dalje "diskretno", nemaju želje koje bi mogle da budu identične onima koje su većinskom stanovništvu obećane rođenjem, pa se na kraju i ne posmatraju kao ljudska bića, već kao objekti koji ili doprinose tome da oni koji su ih prihvatili o sebi misle kao o pobednicima, osobama otvorenog uma, ili služe kao ispomoć i potpora životima heteroseksualnih rođaka, čije potrebe, kako ponekad i sami veruju, dolaze u prvi plan, a najviše zbog toga što njihovo partnersko i seksualno ponašanje u velikom broju slučajeva dovodi do razmnožavanja.

Da seks nije samo reproduktivna disciplina pokazuju nam i ilustracije Jovice Markovića, koji linije stavlja u funkciju želje, te seks vraća u ruke vlasnika. Zajedno sa linijama funcionišu i boje, koje na prvi pogled signaliziraju strast, bilo da kompozicija čin pokazuje jasno, ili pak prikriveno. Nakon nekoliko ilustracija razumemo da nas vraćaju u prirodni poredak, koji nije u službi predrasuda i zabrana, i da smo na mestu koje bi moglo da se opiše kao utočište za one kojima je sloboda odavno uskraćena.


Galerija

Oceni 5