Pazi na svaku paru, inače će te umoriti glađu!
Magl 01 S

Photo: tumblr.com

Poseta prognanim pesnicima

Kad je u snu ušao u kolibu prognanih

Pesnika, koja se nalazi pored kolibe

Gde žive prognani oni što poučavaju (odande je čuo

Svađu i smeh), preda nj na prag

 Izađe Ovidije i u po glasa mu reče:

"Bolje da još ne sedneš. Još nisi umro. Ko zna

 Nećeš li se ipak još vratiti? Pa i ako se ništa ne promeni

Do tebe sama." Ali, s utehom u pogledu,

Pristupi Po Či Ji i sa smeškom reče: "Strogost

 Zaslužuje svako ko samo jednom prozbori o nepravdi."

 A njegov prijatelj Tu Fu tiho izusti: "Razumeš, izgnanstvo

Nije mesto gde se odvikava od oholosti." Ali nekako više ovozemaljski

Pridruži im se odrpani Vijon i upita: "Koliko ima

Vrata na kući u kojoj živiš?" A Dante ga povuče u stranu

 I držeći ga za rukav promrmlja: "Tvoji stihovi

Vrve od grešaka, prijatelju, pomisli na sve one

Koji su protiv tebe!" A Volter doviknu:

 "Pazi na svaku paru, inače će te umoriti glađu!"

 "I unesi poneku dosetku!" dobaci Hajne. — "To ne pomaže!",

Progunđa Šekspir. "Kad je Džems došao na vlast,

Ni ja više nisam smeo pisati." — "Ako dođe do suđenja

 Uzmi kakvog nitkova za advokata!" posavetova Euripid,

"Jer takav zna rupe u mreži zakona." Smeh je

Još odzvanjao, kad iz najtamnijeg ugla

Dopre uzvik: "Čuj, zna li ko Tvoje stihove naizust? A oni što ih znaju,

 Hoće li umaći progonjenju?" — "To su

Zaboravljeni", reče Dante tiho,

"Njima nisu uništili samo tela nego i dela."

Smeh umuknu. Niko se ne usudi da pogleda onamo.

Došljak

Preblede.

*S nemačkog preveo Slobodan Glumac

Oceni