Najlakšim putem
Lenkasam8

Photo: Lenka Sam

Poslije svega

Trebalo je
U fratre
U vojnike
U razbojnike

Trebalo je
U mantiju
U stroj
U opasnost

Pod križ
Pod barjak
Pod svaku cijenu

Trebalo je
U zaklon vjere
U zanos juriša
U totalni rizik

Trebalo je
U tamu
Najlakšim putem
Po ravnoj liniji

Oceni 5