Kratki film "Dirty"
Love 01 S

Photo: IMDb

Pravo na prvi put

Kratki filmovi se često bave velikim stvarima. Puccini se koncentriše na detalje o kojima se ne govori mnogo, i usput izbegava opšta mesta na koja smo navikli. U filmu Dirty se neprijatni momenti mešaju sa nežnošću, a iz toga rastu ljudske priče o iskustvima koja su drugačijima često uskraćena.

Normalno odrastanje je preduslov za zdrav život, a na to nas podseća i priča u kojoj Marco (Morgan Sullivan) i Graham (Manny Dunn) izostaju sa časova. Prvi put je dovoljan razlog za opravdane izostanke, ali i za potencijalno traumatično iskustvo koje može da ublaži jedino pažljivo ponašanje i saosećanje sa onim koji nema sve informacije, u ovom slučaju i sjajna gluma.

Oceni 5