Vrlo kratka priča
Ctse1

Photo: Evgeniya Gor

Pre vatrometa

„Čovečji svet se približava kraju“, rekla je mačka.

„Opet?“, pitao je pas.

„Vole svršetke i nove početke. Čak i kad se ništa ne menja“.

Pas je počeo da cvili.

„Ista procedura kao prošle godine?“, pitala je mačka.

„Da, molim“.

Ustala je, protegla, legla mu na glavu i počela da prede. Pucnjava se najednom stišala.

Ili u originalu:

"The Human's world ends soon," said the cat.

"Again?" said the dog.

"They are fond of endings and beginnings. Even if nothing changes."

The dog whined.

"Same procedure as last year?" said the cat.

"Please."

The cat lay on the dog's head and purred, muffling the fireworks.

*Preveo i prilagodio XXZ magazin

Oceni 5