Radio drama
Dugme 01 S

Photo: Facebook

Predrag Čudić: Dugme lutalica

“Dugme lutalica” je specifičan pozamanterijski artikal – dugme sa duplim dnom. Ispod dramske poeme za decu krije se satirička alegorija, koja referira i na socijalističko društveno uređenje, ali i na podeljenost čovečanstva na države i nacije, svako u svom toru i oboru sa svojim ovnom-predvodnikom na čelu, kao i na vrednosnu lestvicu koja važi za sve poretke sveta, a na vrhu te lotre nalazi se - zlato. Zato monolog dugmeta ima poučan karakter, ali nije to jeftina pedagogija na kakvu smo navikli, već kratka lekcija o tome da istinske vrednosti postoje, te da se ne mora verovati na reč bilo kom ideološkom poretku koji se zasniva na moći i novcu.

Oceni 5