Sve sam učinio
Ligh 01 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Prije prijepora oko oka

bijaše svjetlo. i svjetlo pade na onu točku u oku gdje bî prepoznato kao svjetlo. a oko ne može vidjeti sebe samo, pa ne zna odakle svjetlo i ne vidi zašto je oko, za što je oko, što je oko. oko oka, tako, uvijek je tama. ponekad izuzetna. evo, sad, nož –  cap! – otklonit će dvojbe, kad oko više neće postavljati pitanja. tu tamu, taj muk, nadoknadit će riječ, u početku. u početku bijaše dakle riječ, koja kaže:

sve sam učinio
da bih otkrio tajnu –
koja se skriva
duboka
usred oka
sve sam učinio
da bih otkrio tajnu –
bio sam
anatom
fizičar
mistik
umjetnik
sve sam učinio
da bih otkrio tajnu –
tajna je ostala ista
duboka
usred oka

Oceni 5