Bordel muza
Apiz 01 S

Photo: Behance

Prodavačica pica

Ja prodajem pice,

Crnke, plavke, graorice,

Kestenjaste šućmurice,

Sivo-zelenkice,

Brijanice,

Kudravice,

Na bradice,

Na loknice,

Strižanice,

Punašnice,

Malko napuklice.

 

Imamo i obične,

Cene su im slične;

a i drugih vrsta ima,

S ugrađenim klitorima.

Koje stežu,

Dno dosežu,

Tope ga i žežu.

 

Ja prodajem pice,

Crnke, plavke, graorice,

Kestenjaste šućmurice,

Sivo-zelenkice,

Brijanice,

Kudravice,

Na bradice,

Na loknice,

Strižanice,

Punašnice,

Malko napuklice.

 

Jemčim, bez hvale

Da sve su male,

I u svako doba,

primiće se natrag roba;

Naročito zbog isprike

Da su prevelike.

 

Ja prodajem pice,

Crnke, plavke, graorice,

Kestenjaste šućmurice,

Sivo-zelenkice,

Brijanice,

Kudravice,

Na bradice,

Na loknice,

Strižanice,

Punašnice,

Malko napuklice.

* S francuskog preveo Danilo Kiš

Oceni 5