Nešto uvek dira
Kava 02 S

Photo: pinimg.com

Propušteno

Dok otičemo

bodro

okukama

nešto uvek dira:

reč koju nismo rekli

iz gordosti

poseta koju nismo učinili

povlačeći se od nekorisnog

uzajamnost

koju nismo priznavali

jer nam se činilo

da smo i sami

vrlo jaki

a što sve

sad

lebdi treperavo

negde u mrtvajama

za nama

ali i nisko dole

u gorkim talozima

koje neprimetno

sa sobom nosimo.

Oceni 5