Radio drama
Eartha 01 S

Photo: boingboing.net

Prosper Merime: Zlokobna Venera

Do kraja četrdesetih radio drama je bila vodeća forma popularne zabave. Ali, sa pojavom televizije izgubila je veliki deo svojih slušalaca, povukla se u zapećak, i u mnogim zemljama nikada nije uspela da povrati publiku. Sada nam internet pruža mogućnost da se vratimo ovoj formi. U pojedinim zemljama ovakva forma je i dalje popularna te se snimaju nove audio drame, a mogu se naći u prodaji na CD-ima, kasetama, podkastima, ali i u svakodnevnom radio programu.

S retkim smislom za stvarnost i njeno slikanje Merime sve čini da do te određene stvarnosti dođe. On je radoznali posmatrač, slušalac i čitač. Kao i docnije realisti i naturalisti on prikuplja dokumentaciju na osnovu koje će kasnije stvarati književno delo. Pri tome, izdvaja ono bitno i karakteristično i u kratkim crtama ga dočarava, oživljavajući i osvetljavajući na taj način ličnosti i događaje. Merimeov odnos prema stvarnosti je odnos nezainteresovanog svedoka, vernog slikara, koji ne izmišlja i ne komentariše. Na taj način on se ni misaono, ni afektivno ne vezuje za stvarnost prikazanu u delu. Merime priča šta je video, a ne i šta je doživeo; on se nalazi pored događaja, a ne u njima.

Zlokobnu Veneru objavio je 1837. U njoj fantastično i stravično prerastaju u nešto snažnije od pukog horora. Realistički dekor jednog mesta u Pirinejima, sa opisima svadbene svečanosti, postaje poprište opskurne drame: sin mesnog arheologa-amatera postaje žrtva ljubomorne Venere koju je njegov otac pronašao.

Oceni 5