Nagrada građana i građanki Grada Zagreba "Nada Dimić"
nada dimić

Sećanje na heroinu: Poznata zagrebačka fabrika trikotaže poslovala je u vreme socijalizma pod imenom “Nada Dimić”, a u stečaju je završila kao “Endi international”

Photo: Antifašistički Vjesnik

Protest i alternativa "Bandićevoj nagradi"

Umjetnica i feministkinja: Sanja IvekovićOsnivač nagrade je Fond za druge kojeg su osnovali Zvonimir Dobrović, umjetnički direktor festivala Queer Zagreb, Queer New York, Perforacije, i koreograf, plesač i performer Bruno Isaković.

Nagrada Nada Dimić dodjeljuje se jednoj ili više osoba koje su svojim djelom i javnim angažmanom ostavile važan trag na kulturnom i umjetničkom životu Grada Zagreba, a čije su originalne, inovativne i provokativne kulturne i umjetničke prakse motivirane kritikom vladajućih odnosa u društvu i doprinosom promjenama ekonomskih, socijalnih i političkih odnosa u prostoru u kojem djeluju. Nagradom se odaje priznanje umjetnosti i kulturi koje se odupiru sve snažnijem sužavanju umjetničkih sloboda i poslušničkom pristajanju na šutnju što vodi ka brisanju smisla umjetničkog propitivanja i širenja individualnih i društvenih sloboda.

Dobitnici nagrade za 2017. godinu

Od pojavljivanja na jugoslavenskoj/hrvatskoj umjetničkoj sceni - Sanja Iveković od šezdesetih godina 20. stoljeća kao radikalna konceptualna umjetnica i feministkinja, Igor Grubić od devedesetih, kad se je radom "Crni Peristil" izravno konfrontirao s mučnom hrvatskom društvenom i političkom zbiljom i kad je zbog "cestoredarstvenih razloga“ umalo završio iza rešetaka - djeluju na dvije razine: unutar institucija, u dijalogu ili u sukobu s hegemonom institucionalnom kulturom umjetničkim sredstvima demontiraju postojeće režime institucionalne moći. Simultano djeluju i izvan institucija, u suradnji s mnogim angažiranim inicijativama civilnog društva.

Nagradu Nada Dimić dobivaju za cjeloživotni rad, a napose za svoje najnovije radove: Sanja Iveković za ciklus radova inspiriranih revolucionarnim idejama Rose Luxemburg, od kojih je posljednji "Spomenik Revoluciji" predstavljen ove godine na Documenti u Ateni. Igor Grubić za svoj poetski dokumentarni film "Spomenik" posvećen srušenim, zapuštenim i u zaborav gurnutim spomenicima NOB-u. Sanja Iveković i Igor Grubić dijele nagradu ravnopravno.

Alternativna "Bandićevoj nagradi"

Inicijatori Nagrade građana i građanki Grada Zagreba su umjetnici, kulturni radnici/radnice i aktivisti/ce Zvonimir Dobrović, Bruno Isaković, Vesna Kesić, Sonja Leboš i Eugen Jakovčić. Oni napominju da će nagrađivati umjetnička djela i kulturne inicijative koji protestiraju, provociraju i ruše konvencije i tabue, umjetničke i kulturne prakse koje zajedno s progresivnim društvenim pokretima i aktivizmom mijenjaju svijet – na bolje.

Briga o zapuštenim spomenicima iz NOB-a: Igor GrubićOva alternativna nagrada suprostavlja se Nagradi Grada Zagreba koju je aktualni gradonačelnik Milan Bandić instrumentalizirao za vlastitu političku promociju. I do kraja kompromitirao uz pomoć većine članova Odbora za tu nagradu i zastupnika/ca Skupštine Grada Zagreba koji su je dodijelili Jakovu Sedlaru, režiseru koji je u svom filmu o Jasenovcu koristio dokazane falsifikate s namjerom da relativizira strahote logora smrti, umanji broj žrtava, povrijedi njihove potomke i revidira historiografski utvrđene činjenice.

Time je izazvao gnušanje velikog dijela građana Zagreba i čitave Hrvatske. Nagrada Nada Dimić uručuje se istoga dana kada i službena, sada očito "Bandićeva nagrada", čime je njen alternativni i protestni karakter jasno naglašen.

Zagrebu su potrebni drugačija kultura, drugačija umjetnosti i drugačije nagrade. "Nada Dimić" jedan je od znakova početaka takve preobrazbe.

*Tekst prenosimo sa Antifašističkog Vjesnika

Oceni 5