Tekstovi autora: Horhe Luis Borhes

Don Kihot

Sit svoje zemlje

Horhe Luis Borhes: Parabola o Servantesu i Don Kihotu

Za obojicu, i za snevača i za sanjanog, sav zaplet se svodi na suprotstavljenost dva sveta: nestvarnog sveta viteških romana i svakodnevnog i običnog sveta XVII stoleća
Lamije1

Fantastična zoologija

Lamije

U pustinjama su privlačile putnike da bi ih potom proždrale. Njihovo pradavno poreklo bilo je božansko; poticale su od jedne od mnogobrojnih Zevsovih ljubavi
Mravlav1

Fantastična zoologija

Mravlav

Fiziolog govori o lavu-mravu; otac ima oblik lava a majka mrava; otac se hrani mesom, majka travom. Oni začinju mravlava, mešanca jednog i drugog koji liči na oboje jer prednji deo je lavlji...
Aveljo 03 s

Hodahu pustinjom i prepoznaše se iz daljine

Horhe Luis Borhes: Legenda

Ćutahu kako čine umorni ljudi na izmaku dana. Na nebu se pomaljaše zvezda koja još ne beše dobila ime. Pri svetlosti plamena Kain primeti na Aveljevom čelu beleg od kamena...
Kross 01 S

Obmanjuju me

Horhe Luis Borhes: Saučesnik

Peku me, a ja moram biti pakao./ Moram da veličam svaki trenutak vremena/ i da mu budem zahvalan./ Moja hrana su sve stvari
Hros 03 S

Čini se da ispunjava jutro

Horhe Luis Borhes: Konj

Izvijen vrat, kao na persijskim minijaturama, bujne grive i repa. Prav je i čvrst, a načinjen je od dugih krivih linija
Marijj 26 S

Tvoj je sada

Horhe Luis Borhes: Elegija

Za vreme prvog rata, dok su se ljudi ubijali, sanjali smo dva sna koji su se zvali Laforg i Bodler. Otkrivali smo stvari koje otkrivaju svi mladi ljudi: neuku ljubav, ironiju, žudnju da budemo Raskoljnikov ili kraljević Hamlet, reči i zalaske
Dove 01 S

Pre vremena ili izvan vremena

Horhe Luis Borhes: Dugo traganje

Neki su je tražili u ptici sačinjenoj od ptica; neki su je tražili u reči ili slovima te reči; neki su je tražili, i traže je, u knjizi starijoj od arapskog jezika na kome je napisana, starijoj čak od svih stvari
Book 10 S

Etika je opsena ljudi

Horhe Luis Borhes: 1982.

To je najsićušniji deo spleta koji nazivamo svetskom istorijom ili kosmičkim procesom. Deo je spleta koji obuhvata zvezde, umiranja, seobe, plovidbe, mesec, svice, bdenja, karte, nakovnje, Kartaginu i Šekspira
Guzv1

Doneli su čudnu odluku da budu razumni

Horhe Luis Borhes: Zaverenici

Behu vojnici Konfederacije, a potom najamnici jer behu siromašni i vični ratovanju, a beše im znano da je svaki čovekov napor jednako uzaludan
Brapok 12 S

Onaj što više voli da su drugi u pravu

Horhe Luis Borhes: Pravednici

Dva službenika koja u nekoj kafani južnog predgrađa igraju šutljivi šah./ Keramičar, koji smišlja boju i oblik./ Štampar, koji lijepo komponira ovu stranu koja mu se možda i ne sviđa
Krokota 01 S

Fantastična zoologija

Horhe Luis Borhes: Krokote i leukrokote

Ktezije, lekar Artakserksesa Mnemona, poslužio se persijskim izvorima da bi sačinio opis Indije, i to delo je od neprocenjive vrednosti za one koji nastoje da dokuče kako su Persijanci iz doba Artakserksesa Mnemona zamišljali Indiju.
Book 16 S

Ništa ne radim bez radosti

Horhe Luis Borhes: Knjiga

O knjizi su na jedan tako briljantan način pisali toliki pisci. Želeo bih da uspostavim odnos prema nekima od njih. Prvo prema Montenju, koji posvećuje jedan od svojih ogleda knjizi. U tom ogledu postoji jedna rečenica koja se ne zaboravlja: Ništa ne radim bez radosti. Montenj beleži da je koncepcija o obaveznoj lektiri lažna koncepcija. Kaže da ostavlja knjigu ako u njoj naiđe na neki težak pasus, zato što u literaturi vidi jednu formu sreće...
Juvarki1

Fantastična zoologija

Horhe Luis Borhes: Juvorki

U svojoj Kratkoj istoriji engleske književnosti, Sentsberi smatra da je Juvorki jedna od najprimamljivijih junakinja te književnosti.
Horhe Luis Borhes

Ne znaju za smrt

Horhe Luis Borhes: Najlakše je biti besmrtan

Da, po svojim prošlim ili budućim vrlinama, svaki čovek zaslužuje svaku dobrotu, ali i svako izneveravanje, zbog svojih nečasnih dela iz prošlosti ili budućnosti...