U normalnim prilikama o tome ne treba voditi računa
Firefly 02 S

Photo: Twitter

Bora Ćosić: Vradžbine

U ono vreme došlo bi čoveku da vrača sam sa sobom, nadajući se, kako očekuje, da će broj njegovih koraka do ugla biti paran, pa da će, baš kada pomisli na to, upaliti se ulične svetiljke.

U normalnim prilikama o tome ne treba voditi računa, a i tada, za slučaj da uspe u ovoj intimnoj lutriji, onda, makar inače bio i sumoran, čovek može, bar za kratko, poveseliti se i ohrabriti.

Oceni 5