Pregled: 2021. u 26 fotografija

Galerija: Kreni, stani, Nova godina

Neke godine su teže od drugih, neke lakše, i jedne i druge preokreću istoriju i igraju se s nama. Spisku minulih se pridružila i 2021, koja će ostati upamćena kao godina u kojoj je harao korona virus, buktali požari širom sveta, kao godina u kojoj je pao Kabul.

Zbir fotografija koji je pred vama predstavlja svedočanstvo o još jednoj godini za nama i dokaze da smo zaista postojali, dovodeći bivstvovanje do besmisla, u sumračnom rasponu od virusa do ratnih i prirodnih katastrofa.

.

Oceni 5