JH Engstrom: Prizori i kolaži

Galerija: Lične priče s nestvarnim prozorima

Švedski fotograf JH Engström stekao je svetsku slavu. Njegovi autobiografski snimci prozor su u jedan uzbudljiv život, a najčešće ih kombinuje u kolaže koji pričaju puniju priču. Objavio je više od deset monografija, a fotografije su najčešće nastajale na osnovu intuicije koja proizilazi iz naivnog posmatranja sveta. Ono što fotografiše je ponekad neprijatno, često previše, ali su upravo takvi snimci oni koji posmatrača teraju na ozbiljnije promišljanje života.

Oceni 5