Pregled: Godina 2022. u 36 fotografija

Galerija: Počnimo život ispočetka

Neke godine su teže od drugih, neke komplikovanije. Izmišljaju istoriju i igraju se s nama. Spisku minulih se uskoro pridružuje i 2022, koja će ostati upamćena kao godina u kojoj je divljao rat u Ukrajini, buktali požari širom sveta, kao godina različitih borbi.

Zbir fotografija koji je pred vama predstavlja svedočanstvo o još jednoj godini za nama i dokaze da smo zaista postojali, dovodeći bivstvovanje do besmisla, u sumračnom rasponu od virusa do ratnih i prirodnih katastrofa.

Oceni 5