Od žirafa do ameba
Inss 05 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Predrag Lucić: Životinjsko ljudilo

Prasac krmka psuje: “Svinjo!”,
Konj magarca: “Životinjo!”,
Od žirafa do ameba –
Pas bi svakom majku jeba.
Tele kravu kozom zove,
Vol sve drži za volove,
Kokoš pljuje pijetla druga,
Štakoru se pacov ruga.
Pametuju lude krave,
Sovama se tukci prave,
Zavitlava jarac ovna:
“Vidi rogatoga govna!”
Vuk lisici spušta sočno:
“Đubre jedno krvoločno!”
Ugor ciplu pismo sprema:
“U usta te jebem nijema!”
Žaba gadi pelikana:
“Stoko jedna napuvana!”
Kameleon kupusaru
Prebrojava svaku šaru.
Gusjenicu golać gosti:
“Nemaš kičmu, nemaš kosti!”
Nilskog konja vepar časti:
“Pogledaj se, vrećo masti!”
Gavran svraki manu naša:
“Crna si ka zdrug ustaša!”
Trlja napala škarpinu:
“Mrš u Moskvu materinu!”
Kraj bifteka mulam visi:
“Poludjelo meso ti si!”
Biftek na to tek primijeti:
“Ti si siša sa pameti!”
Život teče Našom Lijepom,
Svak svakoga mlati repom,
Svak svakome lupa pljuske,
Maglu pušta, hvata guske.
Za izdaju i za nerad
Živad krivi srodnu perad,
Sva se stoka čudom čudi:
“Nije valjda da smo ljudi!”

Oceni 5