Teorija evolucije za početnike
Proverite da li ste evolucionista

Proverite da li ste evolucionista

Današnji tekst namenjujem prvenstveno ljudima koji NE VERUJU u Darvinovu teoriju. Postaviću Vam seriju pitanja, a vi odgovorite u sebi sa Da ili Ne.

Da li verujete u to da živa bića usled svoje genetike imaju različite karakteristike koje im omogućavaju bolju stopu preživljavanja i reprodukcije?

Ako ste, poput mene, nekada osetili da vreme protiče jako sporo dok netremice posmatrate nečije oči neobične boje, ova teza Vam je svakako vrlo jasna. Pre nekih 10.000 godina nije bilo ni plavuša, a ni ljudi/devojaka sa plavim očima. Bez naročite praktične svrhe, ova divna mutacija im je omogućila znatno veću mogućnost razmožavanja, te stoga danas na severu Evrope, ova osobina i nije naročito neobična.

Čestitam, upravo ste razumeli dve najbitnije osnove teorije evolucije.

Razumeli ste da sve jedinke nisu jednake i da stoga nužno postoji neki mehanizam selekcije.

Da li verujete u to da DNA (DNK, K od „kiselina“ umesto A od „acid“) može da se menja, da može da mutira?

Prilično sam siguran u to da je Vaš odgovor ponovo  DA, ali je vrlo moguće da imate pogrešnu predstavu o mutacijama.

Mutacije su uvek štetne – naprosto netačno, jer Vam je apsolutno poznazo da postoje bakterije/ insekti koji su otporni na antibiotik ili pesticid.

Mutacijama se samo gubi informacija – naprosto netačno, jer sve cveće koje vidite oko sebe ima višestruko dupliran broj hromozoma (duplirana cela DNA).

Mutacije su već postojale, dolazi samo do mešanja postojećeg – naprosto netačno. Ova ideja potiče iz perioda od pre 200 godina kada se o genetici nije znalo bukvalno ništa, pa je postojala pretpostavka da, ono, visok čovek + niska žena = srednje visoko dete. Kako tačno u detalje – pojma nemam.

Čestitam ponovo! Sada razumete da se DNA menja, da jedinke neće imati istovetnu DNA i da je selekcija nužna pojava svaki put kada imamo razlike među jedinkama.

I ostaje još jedan korak do toga da shvatite da ste zapravo evolucionista. Da li razumete da se Vaši geni prenose na Vaše potomke?

Mislim da Vam je i ovo vrlo intuitivno, jer na osnovu mutacija u primera radi muškom Y hromozomu možete utvrditi očinstvo ili napraviti porodično stablo.

Čestitam! Vi razumete osnove Darvinove teorije evolucije. DNA ste nasledili od predaka. Ona se u Vama malo izmenila, Vi ste preživeli, što znači da se Vaša DNA selektovala kao uspešna (za sada). Ostaje Vam da se razmnožite, prenesete svoj sada jedinstveni DNA na potomke i dokažete da je Vaša DNA selektovana kao izuzetno uspešna!

Sada možete da se prošetate do najbližeg Biološkog fakulteta i kupite knjigu o teoriji evolucije. Knjiga iz koje sam ja učio na Biološkom fakultetu u Beogradu je odlično napisana i lako ćete je razumeti čak i ako niste biolog. Divan način da preživite temperature od 35+.

Pošto sada razumete selekciju, budite selekcija, kliknite Like i/ili Share ako Vam se dopao tekst.

Oceni 4.4