Rapsod kome domovina na čelo nije udarila prosvetni žig
Blod 01 S

Photo: Chiharu Shiota

Rade Drainac

Pesnik, apaš i profet, 
Don Kihot, poročni ljubavnik i
stihotvorac kakvog ova zemlja čula nije, 
Karnevalski 
princ,vagabunda oko čije glave petrolejska lampa sja: 

Eto to sam ja!

Pijanac, kockar, ali i nežan brat, 
Prijatelj što u srcu 
čuva Orionska Sazveždja, 
Slabi igrač na konopcu morala, ali zato 
izvrstan ironičar i pljuvač, 
Na stolu kao supa ljubav je moja sva: 
Eto
to sam ja! 

Neprijatelj Akademija, Crkava i Muzeja, 
Pobornik
trgova i pisoara, 
Dirigent telegrafskih žica iznad bolnica i bordela, 
U hajdučkom liku sa lavovska oka dva: 
Eto to sam ja! 

Tigar
i ovca, 
Žongler što nožem u srce gađa, 
Rapsod kome domovina na
čelo nije udarila prosvetni žig, 
Pesnik krvave istine i čovekovog 
prava, 
Upamtite: 
To sam ja!

Oceni 5